Image
Numer projektu:
2021-1-ES01-KA220-SCH-000031591
 
Start: 1/12/2022
Zakończenie: 30/11/2023
Celem projektu LOOK LIKE ME jest opracowanie programu szkoleniowego i edukacyjnego, skierowanego do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic szkół średnich (14-18 lat), aby zapobiec potencjalnym problemom, które dyskryminacja ze względu na płeć może spowodować w dorosłym życiu.

Wykorzystujemy modele i metody dotyczące inteligencji emocjonalnej, Komunikacji Bez Przemocy i koncepcji alternatywnych męskości, aby:

 • dekonstruować tradycyjne stereotypy związane z płcią i kształtować podejście egalitarne, inkluzywne oraz zróżnicowane;
 • promować równe szanse i zapobiegać przemocy ze względu na płeć;
 • rozwijać kompetencje uczniów i uczennic aby potrafili podchodzić krytycznie i przeciwstawiać się stereotypom, nierównościom i przemocy ze względu na płeć;
 • przeszkolić nauczycieli w trzech wyżej wymienionych obszarach, jak również w zakresie wykorzystania narzędzi edukacyjnych opracowanych w ramach projektu, w celu walki ze stereotypami związanymi z płcią i ich konsekwencjami dla uczniów i uczennic.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zapoznanie się i identyfikacja uprzedzeń związanych z płcią;
 • unikanie tworzenia ról płciowych i ich wczesnej asymilacji;
 • zrozumienie stereotypów i klisz społeczne w wieku dorastania. Pokazanie ograniczających przekonań związanych z fałszywymi wzorcami kulturowymi, społecznymi lub umiejętnościami.
 • podejście do stereotypów z perspektywy ewolucyjnej, aby przełamać je w wieku dojrzewania,
 • rozwinięcie koncepcji nowych męskości
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania emocjami na rzecz różnorodności i integracji społecznej;
 • nauka komunikowania się w sposób pozbawiony przemocy i dyskryminacji.
Image
Numer projektu:
2021-1-ES01-KA220-SCH-000031591
 
Start: 1/12/2022
Zakończenie: 30/11/2023